NTMA tømmer sandbåt i Burfjord
Natursteinsmur prosjekt

Anleggsveien er blitt reetablert etter hendelser med jordskred og utglidninger i terrenget.

...

Stemningsbilde hjulaster/gravemaskin vedr åpning av anleggsvei på fjellet

...

Utkiling og skift av stikkrenne Kvænangen E-6

...

Opptrekk av båt. 1stk 30t gravemaskin, 1stk 24gravemaskin og 1stk 20t hjulaster måtte til for å få båten opp

...

Båt opptrekk

...

Nedlegg av kabel

...

Hyttetomt

...

lasting av rundballer

...

Maskintransport

...

Arbeid på fjellet

...

Sleping av krandyr

...

Flytting av hus i Reisadalen

...

Riving av hus, skifting av vannkummer, maskintransport, graving og pigging for fundament til kraftlinje og knusing av masse

...

Diverse arbeid

...

Fundamentgraving for linjebygging

...