Utkiling og skift av stikkrenne Kvænangen E-6

Utkiling og skift av stikkrenne Kvænangen E-6