Knuseverk med produksjon av 8-16 og 0-8

Vi produserer forskjellige fraksjoner fra et kommunalt morenetak i Badderen som 8-16, 0-22, 0-8 og fyllmasser. På forespørsel vedr større kvantum av andre fraksjoner kan vi komme tilbud på dette. Vi knuser bare i sommerhalvåret og oppdatert prisliste på masser og transport vill bli lastet opp på siden før knusingen starter.