Snø brøyting

Snø brøyting

På vinterstid tar vi gjerne brøyteoppdrag med 20t hjulaster med skuffe/klappvinge/strøsandskuffe og 5t traktor med fres å skuffe. Ingen oppdrag er for små.