Massetransport

Massetransport

I sommersesongen driver vi med knuseverk og leverer masser i forskjellige fraksjoner fra et morene tak eid av kvænangen kommune. Vi leverer også matjord til opparbeidelse av grøntareal.

  1. vi leverer masser som – Grove fyllmasser. (morene maser innblandet med stein).
  2. Knuste morenemasser i forskjellige fraksjoner som: Veigrus (0-22mm) Singel (8-22mm) Kabelsand ( 0-4mm) Bæreslagmasser (0-32mm).