Riving av hus, skifting av vannkummer, maskintransport, graving og pigging for fundament til kraftlinje og knusing av masse

Riving av hus, skifting av vannkummer, maskintransport, graving og pigging for fundament til kraftlinje og knusing av masse