Vi utfører de fleste oppdrag innen:

Grøfting,

Drenering,

Kabelgrøfter,

Hustomter,

Masseutskiftning,

VA-anlegg,

Utgraving for påbygg osv.

Vi tilrettelegger også deres uteareal:

  • Transport
  • Flytting av masser
  • Levering av alle typer grus, singel, pukk, stein, jord m.m
  • Planering av jord, masser og støyvoller
  • Rensking av kanaler

Vi utfører også alle typer rivearbeider av bygninger, hus ol.

Vi innehar godkjenning fra arbeidstilsynet vedr sanering av asbest.

Vi kan også tilby utleie av kontorlokaler og konferanserum