Når vi tenker Uteområde / Grøntanlegg er det viktig å velge planter som egner seg best for det enkelte miljø.

Naturens egen farge vil bidra til å synliggjøre det rette valg og Du vil oppleve en varig og god investering som vil øke trivsel og verdi av ditt Uteområde / Grøntanlegg.

Vi opparbeider hager, ball-løkker, plener og parkområder.

Vi tilbyr vedlikehold av grøntanlegg som, barking, felling av trær, opprydding og bortkjøring.

Dersom ønskelig kan faste oppdragsavtaler inngås.