Nord Troms Maskin og Anlegg As ble etablert i 2014. I 2018 startet vi et driftsselskap som står for driften, mens eiendomsselskapet står som eier av driftsmidlene. Pr 01.01 2023 er vi 9 ansatte, med bred kompetanse innen fagområde vårt som generelt er anleggsmaskinentreprenør/ lastbil drift. NTMA er godkjent opplæringsbedrift, og har 2 stk lærlinger i yrkessjåførfaget. Oppdragsgiverne våre er både private og offentlige personer/bedrifter. Vi er fleksibel og ingen jobb for oss er for liten. Vi er lokalisert i forretningsbygg i Kvænangsveien 2323 i Badderen. Omsetningen har økt jamt de årene vi har drevet, i 2022 ser det ut som det blir borti 15mill. NTMA har et stort fokus på et godt å trivelig arbeidsmiljø. De ansatte har alt å si. Uten vår gode medarbeidere blir det ingen suksess.

Vår ambisjon/ mål

Vårt mål og ambisjon er og fortsette å være en foretrukken samarbeidspartner med et sterkt fokus på miljø og en bærekraftig utvikling, samt fortsette å utvikle NTMA til en solid økonomisk konkurransedyktig bedrift.

Miljøprofil

Vi har sertifisering frem til 2026. I vårt arbeid som maskin entreprenør har vi stort fokus på og jobbe mot et renere miljø. Vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til og dra lasset sammen mot en grønnere fremtid.