Om Oss

Om Oss

Nord Troms Maskin og Anlegg ble etablert i 2014.Vi utfører det meste innen generell entreprenørvirksomhet som:

  • graving av alle typer oppdrag
  • planering
  • transport av masser
  • produksjon av pukk og grus
  • behjelpelig med organisering av sprenging/boring
  • VA- anlegg
  • veibygging
  • grøfting
  • kabelgraving

vi driver med transport med åpen maskinsemi samt massetransport med bil og henger.

Vi har startet et nytt driftsselskap som heter NTMA Drift AS. Dette selskapet tar seg av alt vedr drift. Opprinnelige NTMA AS er blitt til NTMA Eiendom as, står som eier av alt løsøre. NTMA Eiendom leier ut maskiner og utstyr til Drift. Personalet er flyttet over til driftsselskapet.