Anleggsveien er blitt reetablert etter hendelser med jordskred og utglidninger i terrenget.

Anleggsveien er blitt reetablert etter hendelser med jordskred og utglidninger i terrenget.