Nord Troms Maskin og Anlegg As

Nord Troms Maskin og Anlegg ble etablert i 2014.Vi utfører det meste innen generell entreprenørvirksomhet som:graving av alle typer oppdrag ,planering, transport av masser, produksjon av pukk og grus, behjelpelig med organisering av sprenging/boring, VA- anlegg, veibygging,grøfting, kabelgraving. vi driver med transport med åpen maskinsemi samt massetransport med bil og henger.

Les Mer

Tjenester

Graving

Vi utfører de fleste oppdrag innen: Grøfting, Drenering, Kabelgrøfter, Hustomter, Masseutskiftning, Kloakk grøfter, Utgraving for påbygg osv. Vi tilrettelegger også deres uteareal: TransportFlytting av masserLevering av alle typer grus, singel, ...

Drenering

Vi utfører all form for drenering / grøfting. “FUKTIG” kjeller ? “SORPITE” hage / uteområdet ? Utskiftning av gammel drens. Legger nye rør for takvann. Separering av gammelt kloakkanlegg. Grøfte ...

Snø brøyting

På vinterstid tar vi gjerne brøyteoppdrag med 20t hjulaster med skuffe/klappvinge/strøsandskuffe og 5t traktor med fres å skuffe. Ingen oppdrag er for små. ...

Grøntanlegg

Når vi tenker Uteområde / Grøntanlegg er det viktig å velge planter som egner seg best for det enkelte miljø. Naturens egen farge vil bidra til å synliggjøre det rette ...

Massetransport

I sommersesongen driver vi med knuseverk og leverer masser i forskjellige fraksjoner fra et morene tak eid av kvænangen kommune. Vi leverer også matjord til opparbeidelse av grøntareal. vi leverer ...

Utleie av personell

Vi driver også med utleie av personell til anleggsdrift samt sjåfør på lastebil med henger. ...

Kontakt oss

Kontakt oss for å komme i kontakt