Vi utfører all form for drenering / grøfting.

“FUKTIG” kjeller ?

Utskiftning av gammel drens.
Legger nye rør for takvann.
Separering av gammelt kloakkanlegg.
Grøfte graving, drens i hagen eller på dyrka mark.
Spyling og kamera inspeksjon av rør ordnes.

Svært mange av oss er opptatt av hus og hage, vi liker å ha det trivelig omkring oss og bruker mye tid og ressurser for at vi skal ha et godt bomiljø.