Utførte prosjekt

Utførte prosjekt

Anleggsveien er blitt reetablert etter hendelser med jordskred og utglidninger i terrenget.

...

Stemningsbilde hjulaster/gravemaskin vedr åpning av anleggsvei på fjellet

...

Utkiling og skift av stikkrenne Kvænangen E-6

...

Opptrekk av båt. 1stk 30t gravemaskin, 1stk 24gravemaskin og 1stk 20t hjulaster måtte til for å få båten opp

...

Disse kan også brukes på siden. Runballetransport og Traktor med 8t gravemaskin påtur ut på oppdrag

...

Båt opptrekk

...

Nedlegg av kabel

...

Hyttetomt

...

lasting av rundballer

...

Maskintransport

...

Arbeid på fjellet

...

Sleping av krandyr

...

Flytting av hus i Reisadalen

...

Riving av hus, skifting av vannkummer, maskintransport, graving og pigging for fundament til kraftlinje og knusing av masse

...

Diverse arbeid

...

Fundamentgraving for linjebygging

...