Snø brøyting

Snø brøyting

På vinterstid tar vi gjerne brøyteoppdrag med 20t hjulaster med skuffe/klappvinge/strøsandskuffe og 5t traktor med fres å skuffe. Ingen oppdrag er for små. Vi har Startet med brøyting med lastebil på E-6 fra Høsten 2022. Dette er en kontrakt under Anlegg Nord som har 5 års varighet. For denne jobben har vi investert i 2…

Drenering

Drenering

Vi utfører all form for drenering / grøfting. “FUKTIG” kjeller ? Utskiftning av gammel drens. Legger nye rør for takvann. Separering av gammelt kloakkanlegg. Grøfte graving, drens i hagen eller på dyrka mark. Spyling og kamera inspeksjon av rør ordnes. Svært mange av oss er opptatt av hus og hage, vi liker å ha det…

Graving

Graving

Vi utfører de fleste oppdrag innen: Grøfting, Drenering, Kabelgrøfter, Hustomter, Masseutskiftning, VA-anlegg, Utgraving for påbygg osv. Vi tilrettelegger også deres uteareal: Vi utfører også alle typer rivearbeider av bygninger, hus ol. Vi innehar godkjenning fra arbeidstilsynet vedr sanering av asbest. Vi kan også tilby utleie av kontorlokaler og konferanserum