riving av hus, skifting av vannkummer, maskintransport, graving og pigging for fundament til kraftlinje og knusing av masse